Wydarzenia
19 marca 2019

Zapraszamy na Energy Industry Mixer - międzynarodowe spotkania networkingowe dla firm branży elektroenergetycznej

Firma Bosetti Global Consulting z przyjemnością zaprasza Państwa do udziału w organizowanym w nowatorskiej formule „szybkich randek” spotkaniu firm i instytucji z sektora elektroenergetycznego „Energy Industry Mixer” 19 marca 2019 r. w Centrum Konferencyjnym przy wrocławskim Stadionie Miejskim będą mieli okazję spotkać się, zapoznać ze swoją ofertą i nawiązać współpracę biznesową producenci, dostawcy oraz użytkownicy podzespołów, maszyn i urządzeń dla sektora elektroenergetycznego.

 „Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważny i jednocześnie skomplikowany jest proces poszukiwania i doboru partnerów oraz kontrahentów w branży energetycznej – dlatego też zdecydowaliśmy się na zorganizowanie spotkania, którego myślą przewodnią jest umożliwienie firmom i instytucjom z tego sektora spotkania się z maksymalnie dużą liczbą potencjalnych partnerów w możliwie najkrótszym czasie. Sięgnęliśmy tu po nowatorską na gruncie biznesowym formułę „szybkich randek”, w ramach której przedstawiciele firm mają możliwość błyskawicznego przedstawienia potencjalnym kontrahentom swojej oferty i atutów” – wyjaśnia Fabrizio Bosetti, założyciel firmy Bosetti Global Consulting, która jest głównym organizatorem spotkania. 

Udział w imprezie zapowiedziało już wielu z grona najważniejszych producentów sprzętu i rozwiązań dla branży energetycznej, a także przedstawiciele licznych instytucji, wspierających sektor energetyczny oraz branże bezpośrednio z nim powiązane – w tym m.in. polskie i zagraniczne stowarzyszenia branżowe, uczelnie wyższe, izby handlowe, instytuty badawczo-rozwojowe, media itd. 

Ponadto, w związku z wysokimi podwyżkami kosztów energii elektrycznej w Polsce przewidzianymi na rok 2019 (od 30% do 70% w porównaniu do roku 2018) oraz mając na uwadze dalszy wzrost tych cen także w kolejnych latach, część wydarzenia Energy Industry Mixer poświęcona będzie spotkaniom w formule B2B między firmami przemysłowymi z takich branż jak AGD, motoryzacyjna, lotnicza i innych z firmami specjalizującymi się w następujących dziedzinach: technologie uzupełniające i/lub zastępujące tradycyjne źródła energii elektrycznej; optymalizacja zużycia energii elektrycznej w procesach produkcyjnych; management energetyczny: zakup energii „zielonej”, grupowy zakup energii oraz planowanie oszczędności; systemy magazynowania energii elektrycznej itp.  

Współorganizatorami wydarzenia są: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. i Energemini Polska Sp. z o.o.; Partnerami i Instytucjami, które objęły wydarzenie Patronatem są m.in.: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Politechnika Wrocławska, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, SHE Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, Konsorcjum Smart Power Grids Polska, Wrocław Smart City, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Wojewoda Dolnośląski, British Polish Chamber of Commerce, Francuska Izba Przemysłowo- Handlowa w Polsce. 

Krajem Partnerskim pierwszej edycji Energy Industry Mixer będzie „Przemysłowy System Włochy” odnosząc się do sektora produkcji komponentów, maszyn i urządzeń do sektora elektroenergetycznego.

Rejestracja firm zainteresowanych udziałem w imprezie i zdobyciem nowych kontaktów biznesowych startuje 14 grudnia 2018 r. - formularz rejestracyjny można na stronie: http://energymixer.eu/pl/energymixer-pl/formularz-rejestracyjny-a

newsletter - wersja polska

Join us at Energy Industry Mixer - an international business meeting for companies in the electrical energy industry 

Bosetti Global Consulting has the pleasure to invite you to participate in Energy Industry Mixer, a meeting for companies and institutions in the electrical energy industry based on the innovative model of “speed dating.” On March 19, 2019, in the Conference Center of Warsaw Stadium, manufacturers, suppliers and users of components, machines and equipment for the electrical energy industry all will have the opportunity to meet, to get know what others offer and to establish cooperative business relationships. 

We know perfectly well how important, and at the same time complicated it is to find and select partners and clients in the energy industry – that’s also why we decided to organize this meeting, whose main idea is to make it possible for companies and institutions in this sector to meet the highest possible number of potential partners in the shortest possible time. We turned to the model, innovative in business, of “speed dating,” in which representatives of companies have the opportunity to quickly present their strengths and what they offer,” explains Fabrizio Bosetti, founder of Bosetti Global Consulting, the main organiser of the meeting. 

Many of the most important manufacturers of equipment and solutions for the energy industry have already announced that they will participate, as have representatives of numerous institutions that support the energy sector and directly related industries, including industry associations from Poland and abroad, institutions of higher education, chambers of commerce, research and development institutes, the media, and so on. 

Moreover, with the increase in the cost of electricity expected in Poland in 2019 (from 30-70% compared to 2018), and with a view toward the further growth of these prices in the following years, part of Energy Industry Mixer will be devoted to B2B meetings between industrial companies in such areas as home appliances, automotive, or aviation and other companies specialising in the following areas: technologies supplementing or replacing traditional sources of electricity, optimization of electricity use in production processes; energy management – the purchase of “green” energy and collective purchase of energy as well as planning savings; electricity storage systems,. etc. 

Co-organisers of the event are the Wałbrzych Special Economic Zone INVEST PARK Sp. z o. o. and Energemini Polska, Sp. z o. o.; Partners and Institutions acting as Patrons of the event are the Association of Polish Electrical Engineers, the Chamber of Commerce for Energy and Environmental Protection IGEiOS, the Industrial Development Agency JSC, and Wrocław University of Science and Technology, the Polish Power Plant Economic Association (TGPE), the Polish Association for Energy Certification (PTCE), the Union of Electrotechnology Distribution Employers SHE, and The Lower Silesian Institute for Energy Studies, The Embassy of the Republic of Poland in Rome, the Consortium of Smart Power Grids Polska, Wrocław Smart City, the Wroclaw Agglomeration Development Agency, Lower Silesia voivodship, the British Polish Chamber of Commerce, the French Chamber of Industry and Commerce in Poland.   

Partner country for the first edition of Energy Industry Mixer will be the “Industrial System of Italy,” referring to the sector manufacturing components, machines and equipment for the electrical energy industry. 

Registration for companies interesting in participating in the event and making new business contacts starts December 14, 2018 –register online at http://energymixer.eu/en/energymixer-en/rejestracja-en

newsletter - english version

Używamy technologii, takich jak pliki cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych i marketingowych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki, można samodzielnie zarządzać plikami cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.
Polityka prywatności Zgadzam się