Sygnał środowiskowy numer 03/2017

Tytuł:

Masz wątpliwości co do wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska?

Możesz wystąpić do organu o wiążącą interpretację. W razie jej niewydania w terminie uznaje się, że została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy.

Czytaj więcej...

Sygnał środowiskowy numer 02/2017

Tytuł:

Czy brzydki zapach może zablokować inwestycję? Jakie przepisy regulują dopuszczalną uciążliwość zapachową.

Na dzień dzisiejszy przepisy prawa nie zawierają definicji legalnej terminu: "zapachy", "odory", "uciążliwość zapachowa". Natomiast zarzut uciążliwości zapachowej jest coraz częściej podnoszony jako argument za zakazem realizacji konkretnych inwestycji w ramach oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko (procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), wydawania (zmiany) pozwoleń zintegrowanych czy też jako sprzeciw społeczeństwa przeciw działalności operacyjnej danego podmiotu. Aktualnie trwają prace nad nową ustawą o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej.

Czytaj więcej...

Sygnał środowiskowy numer 01/2017

Tytuł:

Administracyjne kary pieniężne za naruszanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przepisy o karach pieniężnych za naruszanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odnoszą się do przedsięwzięć zarówno „realizowanych” jak i „zrealizowanych”, zachowań inwestora w trakcie zarówno: „realizacji” jak i „eksploatacji” czy „likwidacji” przedsięwzięcia.  Oznacza to, że organ może zweryfikować „zgodność” nawet kilka lat po uruchomieniu inwestycji, w toku jej normalnej działalności operacyjnej.

Czytaj więcej...