Salon energetyczny MT Poznań

    Miło jest nam Państwa zaprosić na organizowane przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska seminarium na temat znowelizowanej ustawy o zamówieniach publicznych.

     Jak Państwu z pewnością wiadomo, nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych objęła obowiązkiem stosowania ustawy przedsiębiorstwa sektora energetycznego. Zmiana zakresu przedmiotowego ustawy dokonana 22 czerwca 2001 r. sprawia, że ma ona zastosowanie do wszelkiego rodzaju zamówień, także tych, które finansowane są ze środków własnych zamawiającego, a nie tylko ze środków publicznych.

     Na seminarium wystąpią przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, w tym prezes Tomasz Czajkowski oraz dyrektor departamentu prawnego pani Elżbieta Gnatowska. Wystąpią także przedstawiciele firmy Janczak i Wspólnicy współpracujący z grupą Ernst & Young oraz Forum Edukacyjnego Centrum Zamówień Publicznych.

     Na seminarium zostanie przedstawiona ostateczna interpretacja przepisów ustawy o zamówieniach publicznych dla elektrowni, elektrociepłowni, zakładów energetycznych.
Seminarium odbędzie się w dniu 9 lipca br. o godz. 10.00 w sali Wilanów hotelu Jan III Sobieski w Warszawie, pl. Artura Zawiszy 1.

W programie seminarium przewidziane są następujące tematy:
- cele i zasady zamówień publicznych
- zakres stosowania znowelizowanych przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w elektroenergetyce
- procedury odwoławcze
- omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości i błędów w procesie udzielania zamówień
- ostatnia nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych - zamówienia publiczne w świetle ustawy i w praktyce
- pytania i dyskusja.

Temu ostatniemu punktowi "pytania i dyskusja" pragniemy poświęcić więcej czasu by spróbować rozwiązać istniejące wątpliwości.
Serdecznie zapraszamy!


Karta zgłoszeniowa (0.4 MB) Program seminarium

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, tel. 22/621-65-72, 621-35-29, e-mail: igeos@energoprojekt.pl

Czytaj więcej...

Seminarium "Zastosowanie znowelizowanych przepisów ustawy o zamówieniach publicznych dla energetyki"

    Miło jest nam Państwa zaprosić na organizowane przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska seminarium na temat znowelizowanej ustawy o zamówieniach publicznych.

     Jak Państwu z pewnością wiadomo, nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych objęła obowiązkiem stosowania ustawy przedsiębiorstwa sektora energetycznego. Zmiana zakresu przedmiotowego ustawy dokonana 22 czerwca 2001 r. sprawia, że ma ona zastosowanie do wszelkiego rodzaju zamówień, także tych, które finansowane są ze środków własnych zamawiającego, a nie tylko ze środków publicznych.

     Na seminarium wystąpią przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, w tym prezes Tomasz Czajkowski oraz dyrektor departamentu prawnego pani Elżbieta Gnatowska. Wystąpią także przedstawiciele firmy Janczak i Wspólnicy współpracujący z grupą Ernst & Young oraz Forum Edukacyjnego Centrum Zamówień Publicznych.

     Na seminarium zostanie przedstawiona ostateczna interpretacja przepisów ustawy o zamówieniach publicznych dla elektrowni, elektrociepłowni, zakładów energetycznych.
Seminarium odbędzie się w dniu 9 lipca br. o godz. 10.00 w sali Wilanów hotelu Jan III Sobieski w Warszawie, pl. Artura Zawiszy 1.

W programie seminarium przewidziane są następujące tematy:
- cele i zasady zamówień publicznych
- zakres stosowania znowelizowanych przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w elektroenergetyce
- procedury odwoławcze
- omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości i błędów w procesie udzielania zamówień
- ostatnia nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych - zamówienia publiczne w świetle ustawy i w praktyce
- pytania i dyskusja.

Temu ostatniemu punktowi "pytania i dyskusja" pragniemy poświęcić więcej czasu by spróbować rozwiązać istniejące wątpliwości.
Serdecznie zapraszamy!


Karta zgłoszeniowa (0.4 MB) Program seminarium

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, tel. 22/621-65-72, 621-35-29, e-mail: igeos@energoprojekt.pl

Czytaj więcej...

Konferencja "Konsolidacja i prywatyzacja elektroenergetyki przed wejściem do Unii Europejskiej"

Z początkiem roku 2004 Polska stanie się członkiem Unii Europejskiej. Jest to olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki i sektora elektroenergetycznego. Powstanie wspólny europejski rynek energii elektrycznej umożliwiający działanie polskiej elektroenergetyki na obszarze wszystkich krajów Unii. Zyskamy partnerów do współpracy i będziemy musieli stawić czoło silnej konkurencji.
Bycie wartościowy partnerem, skutecznym w walce konkurencyjnej, wymaga odpowiedniego przygotowania. Czasu zostało niewiele do chwili kiedy na wspólnym rynku energii staną do konkurencji niewielkie polskie przedsiębiorstwa energetyczne, obciążone spłatami kredytów na modernizację, poddane restrykcyjnej polityce fiskalnej, z dużymi zintegrowanymi w paneuropejskie koncerny przedsiębiorstwami energetycznymi z Europy Zachodniej i Północnej.
W obecnej strukturze polska elektroenergetyka nie jest partnerem dla unijnych koncernów energetycznych. Nie ma możliwości, ale i też potrzeby specjalnej ochrony polskiego rynku energii elektrycznej. Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu w dniu 4 czerwca 2002 przesądził o niezgodności z Traktatem protekcjonistycznych praktyk utrzymywania kontroli nad prywatyzowanymi przedsiębiorstwami, które usiłowały wprowadzić Włochy, Hiszpanię, Portugalię i Francję.
Partnerstwo z przedsiębiorstwami energetycznymi Unii Europejskiej można osiągnąć poprzez zmiany strukturalne w polskiej elektroenergetyce, rozwój nowoczesnych technologii oraz prywatyzację, która powinna być metodą zmiany struktur, dostarczać środki finansowe na rozwój energetyki i do budżetu państwa.

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska jest organizatorem konferencji, której jednym z celów jest wypracowanie wskazań do kierunków dalszej reformy elektroenergetyki. Do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli rządu, parlamentarzystów i międzynarodowych ekspertów oraz przedstawicieli sektora energetyki.

Konferencja odbędzie się w dniu 3 września 2002 roku, w Warszawie, w Sali pod Kopułą, w Ministerstwie Gospodarki przy ul. pl. Trzech Krzyży 3/5 .

Honorowy patronat nad konferencją objął Premier Józef Oleksy, Przewodniczący Sejmowej Komisji Europejskiej oraz Minister Sławomir Wiatr, Pełnomocnik Rządu ds. Integracji Europejskiej.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20 sierpnia 2002 r. Wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać faksem na adres Izby:

pobierz kartę uczestnictwa

zwrot na numer faksu 22/ 628 78 38

Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy Państwu faksem potwierdzenie uczestnictwa ze szczegółowym programem konferencji.

Dodatkowych informacji udziela pani Aleksandra Mikołajczyk-Urbańska (IGEiOS), tel. (22) 6216572, 6213529.

Wstępny program konferencji - 3 września 2002 r.

9:30 - 10:30

Powitalna kawa i rejestracja uczestników

10:30 - 11:30

Otwarcie konferencji - wystąpienia zaproszonych gości

11:30 - 13:00

Prezentacje eksperckie:
- Elektroenergetyka w Unii Europejskiej - Miejsce dla Polski
- Doświadczenie z liberalizacji elektroenergetyki na Węgrzech
- Prywatyzacja a przepisy unijne dysponowania własnością i swobodą przepływu kapitału.

13:00 - 13:15

Przerwa na kawę

13:15 - 14:30

Dyskusja. Zaproszeni goście, eksperci i uczestnicy konferencji.

14:30 - 15.30

Obiad

15.30

Zakończenie konferencji

Czytaj więcej...

Spotkanie wigilijno-noworoczne


Szanowni Państwo,

zakończenie negocjacji dotyczących przystąpienia Polski do Unii i podpisanie traktatu akcesyjnego, które nastąpi wiosną br. skłoniło Izbę do zorganizowania w/w konferencji poświęconej wynikom negocjacji i implikacjom dostosowawczym dla polskiej energetyki.

Miło nam poinformować Państwa, że swój osobisty udział w konferencji potwierdził Minister Jan Truszczyński, który zrelacjonuje przebieg i wyniki negocjacji akcesyjnych.

Spodziewany jest też udział Józefa Oleksego, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Europejskiej oraz Marka Kossowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Ponadto będą wystąpienia dyrektorów departamentów z Ministerstwa Środowiska, prezesów z PSE Electra, Energoprojektu Warszawa i Energopomiaru oraz przedstawicieli Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

W ich wystąpieniach będą omówione następujące tematy:

 • wynegocjowane warunki i regulacje dotyczące wejścia Polski do UE w zakresie ochrony środowiska
 • skutki dla polskiej energetyki przyjęcia warunków dyrektywy 2001/80/WE
 • program rozwoju energetyki do roku 2020 wynikający z implikacji wynegocjowanych warunków akcesyjnych.

Wokół tych tematów przewidziana jest dyskusja.

Każdy uczestnik otrzyma w materiałach konferencyjnych m.in. Traktat Akcesyjny w części "Energia".

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji. W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszenia uczestnictwa i program konferencji.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 14 lutego br. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie oraz szczegółowy program.

Z poważaniem

Sławomir Krystek
Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej
Energetyki i Ochrony Środowiska

 

Czytaj więcej...

Bal karnawałowy energetyków


Szanowni Państwo,

zakończenie negocjacji dotyczących przystąpienia Polski do Unii i podpisanie traktatu akcesyjnego, które nastąpi wiosną br. skłoniło Izbę do zorganizowania w/w konferencji poświęconej wynikom negocjacji i implikacjom dostosowawczym dla polskiej energetyki.

Miło nam poinformować Państwa, że swój osobisty udział w konferencji potwierdził Minister Jan Truszczyński, który zrelacjonuje przebieg i wyniki negocjacji akcesyjnych.

Spodziewany jest też udział Józefa Oleksego, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Europejskiej oraz Marka Kossowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Ponadto będą wystąpienia dyrektorów departamentów z Ministerstwa Środowiska, prezesów z PSE Electra, Energoprojektu Warszawa i Energopomiaru oraz przedstawicieli Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

W ich wystąpieniach będą omówione następujące tematy:

 • wynegocjowane warunki i regulacje dotyczące wejścia Polski do UE w zakresie ochrony środowiska
 • skutki dla polskiej energetyki przyjęcia warunków dyrektywy 2001/80/WE
 • program rozwoju energetyki do roku 2020 wynikający z implikacji wynegocjowanych warunków akcesyjnych.

Wokół tych tematów przewidziana jest dyskusja.

Każdy uczestnik otrzyma w materiałach konferencyjnych m.in. Traktat Akcesyjny w części "Energia".

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji. W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszenia uczestnictwa i program konferencji.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 14 lutego br. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie oraz szczegółowy program.

Z poważaniem

Sławomir Krystek
Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej
Energetyki i Ochrony Środowiska

 

Czytaj więcej...

Konferencja "Uwarunkowania wynikające z przystąpienia do Unii Europejskiej - Energetyka"


Szanowni Państwo,

zakończenie negocjacji dotyczących przystąpienia Polski do Unii i podpisanie traktatu akcesyjnego, które nastąpi wiosną br. skłoniło Izbę do zorganizowania w/w konferencji poświęconej wynikom negocjacji i implikacjom dostosowawczym dla polskiej energetyki.

Miło nam poinformować Państwa, że swój osobisty udział w konferencji potwierdził Minister Jan Truszczyński, który zrelacjonuje przebieg i wyniki negocjacji akcesyjnych.

Spodziewany jest też udział Józefa Oleksego, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Europejskiej oraz Marka Kossowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Ponadto będą wystąpienia dyrektorów departamentów z Ministerstwa Środowiska, prezesów z PSE Electra, Energoprojektu Warszawa i Energopomiaru oraz przedstawicieli Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

W ich wystąpieniach będą omówione następujące tematy:

 • wynegocjowane warunki i regulacje dotyczące wejścia Polski do UE w zakresie ochrony środowiska
 • skutki dla polskiej energetyki przyjęcia warunków dyrektywy 2001/80/WE
 • program rozwoju energetyki do roku 2020 wynikający z implikacji wynegocjowanych warunków akcesyjnych.

Wokół tych tematów przewidziana jest dyskusja.

Każdy uczestnik otrzyma w materiałach konferencyjnych m.in. Traktat Akcesyjny w części "Energia".

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji. W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszenia uczestnictwa i program konferencji.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 14 lutego br. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie oraz szczegółowy program.

Z poważaniem

Sławomir Krystek
Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej
Energetyki i Ochrony Środowiska

 

Czytaj więcej...

Targi ENEX i Konferencja "Wykorzystanie Energii ze Źródeł Odnawialnych w Polsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju"


Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Targi Kielce zapraszają na konferencję "Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w Polsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju", która odbędzie się w dniach 25-26 marca br. w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce, przy ul. Zakładowej 1.

Konferencja odbędzie się pod patronatem Senatora RP, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Restrukturyzacji Energetyki, pana Jerzego Suchańskiego oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Głównym celem konferencji jest stymulacja rozwoju energetyki opartej na źródłach odnawialnych, która zgodnie z rządowym planem ma zapewnić pokrycie 7,5% zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce w 2010 roku , a w roku 2020 - 14%. Jest to cel bardzo ambitny gdyż obecnie energia ze źródeł odnawialnych stanowi tylko około 2 % produkcji energii elektrycznej w Polsce .

Na konferencji poszukiwana będzie taka strategia i takie rozwiązania legislacyjne, które umożliwią szybszy rozwój energetyki odnawialnej. W dyskusjach i w okrągłym stole w czasie konferencji uczestniczyć będzie Parlamentarny Zespół ds. Restrukturyzacji Energetyki na czele z przewodniczącym Senatorem Jerzym Suchańskim.

W załączeniu przesyłamy program konferencji i formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić i odesłać na adres Targów Kielce Sp. z o.o.

Z poważaniem

Sławomir Krystek
Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej
Energetyki i Ochrony Środowiska

 

Czytaj więcej...

IV edycja "PRĄDY 2003 - Wolny rynek czy oligopol energetyczny?"

 

 

I zba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Lumena Sp. z o.o. serdecznie zapraszają Państwa do wzięcia udziału w IV edycji konferencji pt. PRĄDY 2003 - "Wolny rynek czy oligopol energetyczny?", pod patronatem Marszałka Sejmu Marka Borowskiego, organizowanej w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Focus, przy ul. Armii Ludowej 26, w dniu 20 maja 2003 roku.

Dotychczasowe trzy edycje Konferencji PRĄDY poruszały niezwykle istotne zagadnienia z zakresu planów rozwoju sektora energetycznego w Polsce, jego miejsca w gospodarce kraju, ścieżki rozwoju, planów inwestycyjnych i kapitałowych i gromadziły rzeszę znakomitych Uczestników, Gości i Prelegentów.

"Wolny rynek czy oligopol energetyczny?" to hasło przewodnie tegorocznego spotkania.
Odpowiedzi na pytania:

 • Co dalej z rynkiem energii ?
 • Jak wygląda program przekształceń?
 • Czy polska energetyka sprosta wyzwaniom po wejściu do Unii Europejskiej?
 • Jak przygotować Polskę do wejścia do Unii?

i wiele innych dotyczących energetyki i wstąpienia Polski do UE postaramy się Państwu udzielić w czasie konferencji PRĄDY 2003. Do udziału w Konferencji zapraszamy ponad 400 prezesów zarządów i dyrektorów przedsiębiorstw elektroenergetycznych oraz instytucji związanych z tym sektorem.

Prosimy już dziś umieścić naszą Konferencję w Państwa majowych terminarzach spotkań.

 
Zaprasza:

Czytaj więcej...

Konferencja "Wykorzystanie zasobów energii geotermalnej do produkcji czystej, taniej energii elektrycznej i cieplnej"

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz POLGEOTERMIA Sp. z o.o. z udziałem PAN, organizują w Zakopanem - Kościelisku, w dniach 2-3 czerwca 2003 r. konferencję na wyżej podany temat.
Celem konferencji jest zapoznanie jej uczestników z geografią i warunkami występowania zasobów energii geotermalnej, przydatnej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Organizatorzy pragną pokazać obszar Polski, gdzie można pozyskać wody i pary geotermalne o temperaturze od 100 do 300oC, oraz omówić metody, opłacalnego, konkurencyjnego, wytwarzania tych energii.
Możliwości kaskadowego wykorzystania energii geotermalnej, stosowane w świecie metody przetwarzania energii geotermalnej na elektryczną oraz ocenę ekonomiczno-ekologiczną warunków wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z zasobów geotermalnych, omówią eksperci Parlamentarnego Zespołu ds. Restrukturyzacji Energetyki; profesorowie: Julian Sokołowski (Polska Akademia Nauk), Ryszard H. Kozłowski (Politechnika Krakowska) oraz Jacek Zimny (Akademia Górniczo-Hutnicza).
Referat wiodący, w tym zakresie, przedstawi prof. zw. dr hab. inż. Julian Sokołowski - honorowy przewodniczący Polskiej Geotermalnej Asocjacji, budowniczy pierwszego w Polsce, Zakładu Geotermalnego w Bańskiej Niżnej.
Uczestnicy Konferencji będą mieli okazję, zapoznać się ze strategią rozwoju energetyki, opartej na energii zasobów odnawialnych, które pozwoliłyby wywiązać się przez Rzeczpospolitą Polską z przyjętych zobowiązań międzynarodowych, konwencji ekologicznych i wewnętrznego prawa, a przede wszystkim umożliwiałoby spełnienie wymogów dyrektyw Unii Europejskiej.
Uczestnikom Konferencji zostanie przedstawiony nowy model paliwowo-energetyczny dla Polski.
Optymalnym wariantem dla Polski może być model zrównoważonej gospodarki paliwowo-energetycznej o strukturze: węgiel-gaz-geotermia.
Geotermia może pokryć stopniowo pełne zapotrzebowanie na gorącą wodę (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, rekreacja, sport, balneologia, zdrowie, lecznictwo).

Polska posiada największe w Europie, udokumentowane zasoby energii geotermalnej (ok. 25-100 mld. ton paliwa umownego) zgromadzonych w skałach osadowych, których miąższość przekracza 10 km.
Objętość wód geotermalnych szacuje się na 6000 km3 - 30000 km3. Temperatury wód geotermalnych, na poziomie do 4000 m, są rzędu od 20 do 300oC.
Oprócz energii zgromadzonej w wodzie, energia geotermiczna występuje w wysadach solnych i gorących suchych skałach.
Opracowanie opłacalnej i efektywnej metodyki wykorzystania tych zasobów do produkcji czystej i taniej energii elektrycznej, cieplnej i mechanicznej dałoby możliwość stworzenia gospodarki konkurencyjnej w stosunku do obecnych światowych systemów.
Wypracowania tej metodyki mogą dokonać specjaliści polscy z firmy Polgeotermia Sp. z o.o., którzy są wysoko cenieni w świecie.

Na obszarze naszego kraju, po II wojnie światowej, wykonane zostały bardzo liczne badania geologiczne, geofizyczne i wiertnicze, w związku z poszukiwaniem gazu i ropy naftowej.
Aby dane geologiczne, geofizyczne i wiertnicze z tych badań mogły być w pełni wykorzystane dla celów energetyki konieczne jest stworzenie Centralnego Banku Danych Geosynoptycznych i Geotermalnych, którego koncepcja jest już opracowana, a dzięki środkom finansowym (np. NFOŚiGW, ekofunduszu w ramach offsetu amerykańskiego czy środków pomocowych unijnych), ?Bank? mógłby być, w krótkim czasie wypełniony danymi cyfrowymi, pozwalającymi na określenie w każdym miejscu Polski, a w przyszłości także pozostałych części Europy, niezbędnych parametrów (głębokości występowania zbiorników, rodzaj skał, porowatość, przepuszczalność, temperatur, chemizm, ciśnienie, wydajność ....).
W oparciu o dane zawarte w ?Banku? będzie można w szybkim tempie zbudować zakłady geotermalne, udowadniając efektywność ekonomiczną i ekologiczną proponowanych rozwiązań.
Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zwiedzić Zakład Geotermalny Polskiej Akademii Nauk w Bańskiej Niżnej, w Białym Dunajcu, szkoły i kościoła ogrzewanych ciepłem geotermalnym.

Gospodarzem drugiego dnia konferencji będzie dr inż. Piotr Długosz - aktualny prezes Geotermii Podhalańskiej, który przedstawi referat na temat ekonomicznych aspektów pracy, pierwszego w Polsce zakładu geotermalnego i pokaże opłacalność i korzyści tego przedsięwzięcia . Wystąpią również prezesi Zakładów Geotermii w Mszczonowie, Pyrzycach i Uniejów.
Spodziewane jest też wystąpienie przedstawicieli geotermii islandzkiej, a wiec z kraju, który ciepłownictwo i elektroenergetykę opiera prawie wyłącznie na bardzo tanim wykorzystaniu zasobu wód geotermalnych.


Organizatorzy:

Patronat medialny:


BMP Sp. z o.o.

Czytaj więcej...