O nas

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska [Władze IGEOS] jest ogólnopolską organizacją branżową samorządu gospodarczego. Nasza organizacja stawia sobie za ważny cel organizowanie pomocy członkom w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych i organizacyjnych.

Istotny człon działania Izby dotyczy przygotowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie inwestycji energetycznych w kraju i zagranicą, promowania nowoczesnych technik i technologii. Szeroka jest działalność w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i promocji odnawialnych źródeł energii. Reprezentujemy interesy członków na rynkach zagranicznych.

Powstanie Izby i jej udział w przeobrażeniach w polskim sektorze energetycznym

Walne Zgromadzenie Założycielskie Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska odbyło się w październiku 1992r., zaś w sądzie organizacja zarejestrowana została w marcu 1993 r. W ten sposób rozpoczęła działalność dobrowolna, reprezentatywna organizacja samorządu gospodarczego, upełnomocniona przez środowisko biznesu energetycznego do wyrażania na forum publicznym - wobec rządu, parlamentu i organizacji pozarządowych - stanowiska i opinii na temat dokonujących się przeobrażeń w sferach energetyki, przemysłu energetycznego oraz ochrony środowiska.

Udział Izby w owych przeobrażeniach na przestrzeni ostatnich lat to m.in.:

 • konsultowanie polityki energetycznej Polski do 2040 r.(polityka energetyczna), wkład w kształtowanie polityki ekonomicznej wobec sektora energetycznego oraz wkład w kształtowanie rynku energii w Polsce;
 • konsultowanie ustawy Prawo energetyczne stanowiącej swoistą konstytucję polskiej energetyki;
 • konsultowanie nowych uregulowań prawnych dotyczących ochrony środowiska pod kątem ich zgodności z dyrektywami UE oraz międzynarodowymi porozumieniami;
 • kreowanie inwestycji proekologicznych, na które polska elektroenergetyka tylko w latach 90-tych XX wieku wydała ponad 10 mld USD;
 • konsultowanie nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych oraz nowego Prawa zamówień publicznych;
 • propagowanie nowych technologii m.in.: rozproszone źródła energii, kotły parowo-gazowe, bloki na parametry krytyczne i nadkrytyczne, mała kogeneracja, zwiększenie stopnia skojarzenia produkcji energii elektrycznej i cieplnej, odnawialne źródła energii;
 • wspieranie rozwoju produkcji oraz eksportu w przemyśle pracującym na rzecz energetyki, w tym produkcji urządzeń spełniających wymagania stawiane przez najnowocześniejsze technologie;
 • propagowanie w energetyce zrównoważonego rozwoju;
 • wpływanie na kształtowanie modelu kształcenia kadr dla energetyki przystającego do wymagań współczesności;
 • udział sektora w kształtowaniu polityki prywatyzacyjnej wobec sektora elektroenergetycznego oraz jego promocja wśród potencjalnych inwestorów;
 • intelektualne wsparcie naszych negocjatorów z Unią Europejską dzięki czemu możliwe było uzyskanie korzystnych okresów przejściowych dla naszego sektora elektroenergetycznego;
 • obbowanie na rzecz określonego kształtu konsolidacji sektora;
 • inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć eksportowych - dostaw i usług energetycznych.

Członkowie Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska

Izbę tworzą przedsiębiorstwa, firmy i instytucje z całej branży energetycznej:

 • elektrownie,
 • elektrociepłownie,
 • zakłady energetyczne,
 • producenci maszyn i urządzeń dla energetyki i ochrony środowiska,
 • firmy świadczące usługi projektowe, montażowe, budowlane, informatyczne itp.,
 • firmy obrotu energią,
 • średnie i małe firmy współpracujące z energetyką zawodową i przemysłową,
 • firmy ubezpieczeniowe i banki.

Działalność i cele Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska

Statutowe cele Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska realizuje poprzez różne formy działania:

 • współpraca z organami administracji państwowej, Sejmem, Senatem, organizacjami społecznymi i gospodarczymi,
 • organizowanie szkoleń, doradztwa ekonomicznego i organizacyjnego,
 • współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi oraz zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi, a także organizacjami samorządowymi,
 • tworzenie banku informacji gospodarczych, finansowych i innych, niezbędnych w działalności gospodarczej członków Izby,
 • promocja wyrobów i usług członków Izby m.in. przez organizowanie udziału w wystawach, targach, konferencjach, sympozjach, misjach gospodarczych itp.

Władze IGEOS

Używamy technologii, takich jak pliki cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych i marketingowych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki, można samodzielnie zarządzać plikami cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.