W imieniu Zarządu zapraszam Panią / Pana do wzięcia udziału w XXIX Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, zwołanym na mocy uchwały Zarządu na dzień 17 czerwca 2021 roku (czwartek) na godz. 13:00.

Miejscem XXIX ZWZ będzie sala konferencyjna nr 2 na parterze budynku biurowego Ch8
przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie.

W przypadku braku kworum został ustalony II termin XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego w tym samym miejscu na dzień 17 czerwca 2021 roku
na godz. 13:15.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 16 pkt 5 Statutu IGEOS wszystkie materiały będą dostępne na stronie internetowej Izby pod adresem https://www.igeos.pl/pl/materialy-pokonferencyjne/36-xxix-zwyczajne-walne-zgromadzenie-czlonkow-igeos najpóźniej na 7 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, po wpisaniu hasła podanego w zawiadomieniach.

Przypominam, że zgodnie z § 15 pkt 3 Statutu IGEOS Członkowie Izby biorą udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście, za pośrednictwem swoich organów lub przez pełnomocnika. W związku z powyższym prosimy, aby osoba, która w Państwa imieniu będzie brała udział w Walnym Zgromadzeniu posiadała stosowne pisemne pełnomocnictwo wraz z odpisem z właściwego rejestru, z którego wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu Spółki.

IGEOS dopełni wszelkich wymogów sanitarnych związanych z obecną sytuacją pandemii, i z tego względu prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 11.06.2021 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr tel. 22/102 22 10.

 Materiały do pobrania

Miejsce:

Sala konferencyjne nr 2 (parter)
Budynek Ch8
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

Bliższych informacji udziela:

Mariola Sadowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 102 22 10


Patronat honorowy i medialny IGEOS  ,, Fotowoltaika- dziś i jutro'',  która odbędzie się w dniach od 26-27 maja 2021 on-line, oraz 15 września podczas targów Energetab 2021

http://www.konferencjebranzowe.pl/


W imieniu Oddziału Bielsko-Bialskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, które nieprzerwalnie od ponad 60 lat wspiera rozwój polskiej energetyki i przemysłu elektrotechnicznego oraz firmy ZIAD Bielsko Biała SA, organizatora największych w Polsce międzynarodowych targów energetycznych ENERGETAB, zapraszamy Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. FOTOWOLTAIKA – DZIŚ I JUTRO. Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 maja 2021 r. w wersji on-line
i w dniu 15 września 2021 r. już stacjonarnie podczas targów ENERGETAB 2021 w specjalnie przygotowanej strefie OZE, która umożliwia udział w praktycznych pokazach rozwiązań PV.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, łączymy to co najlepsze – fachową wiedzę członków SEP oraz doświadczenie w integracji branżowej firmy ZIAD Bielsko-Biała, dając możliwość dostępu do ugruntowanej wiedzy w przekazie on-line oraz możliwość nabycia umiejętności praktycznych poprzez udział w dedykowanych szkoleniach.

Transmisja konferencji FOTOWOLTAIKA – dziś i jutro będzie realizowana z Centrum Konferencyjnego firmy ZIAD Bielsko-Biała SA. Jej hybrydowa formuła umożliwi dostęp dla szerokiego grona odbiorców ze środowisk zarówno instytucji państwowych, samorządowych, firm jak i prywatnych podmiotów tworzących rynek fotowoltaiczny.

PATRONATY :
http://www.konferencjebranzowe.pl/patronaty/

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA: http://www.konferencjebranzowe.pl/rada-programowo-naukowa/

PROGRAM :
http://www.konferencjebranzowe.pl/program/


Rozpoczął się nabór zgłoszeń do 26. edycji Nagrody Naukowej Siemensa, konkursu organizowanego przez firmę Siemens Polska wspólnie z Politechniką Warszawską. Do wygrania są nagrody pieniężne o łącznej wartości ponad 100 tys. złotych. Dodatkowo przewidziane jest doposażenie laboratoriów ośrodków akademickich, z których wywodzą się zwycięzcy Nagrody Naukowej Siemensa.

W trzech konkursach o Nagrodę Siemensa rywalizują naukowcy i zespoły badawcze oraz absolwenci studiów I i II stopnia. Zwycięskie projekty są wyłaniane przez eksperckie jury, które wybiera zgłoszenia o największym potencjale rozwoju naukowego i inżynieryjnego, odpowiadające na aktualne potrzeby rynku i gospodarki.

- Od ponad 25 lat wspieramy najbardziej utalentowanych naukowców i studentów, których kompetencje i kariery mogą rozwijać się m.in. dzięki wsparciu finansowemu Siemensa. Trwająca już ponad ćwierć wieku współpraca firmy z polskimi uczelniami przynosi korzyści zarówno wybitnym naukowcom i studentom, jak i ich macierzystym ośrodkom akademickim. Oprócz wsparcia finansowego najlepszych projektów oraz nowoczesnego wyposażenia laboratoriów, zwycięzcy mogą liczyć na zaangażowanie praktyków z Siemensa uczestniczących w procesie kształcenia przyszłych inżynierów. Nagroda promująca rozwój nauki i innowacyjności ma szczególne znaczenie dziś, w czasach gwałtownie przyspieszającej transformacji gospodarki w kierunku przemysłu 4.0 i powszechnej digitalizacji – wyjaśnia prezeska Siemens Polska, Dominika Bettman.

W głównym konkursie wyłaniani są laureaci dwóch nagród. Nagroda Badawcza Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych przyznawana jest za szczególnie wartościowe wyniki badań naukowych, możliwe do zastosowania w praktyce. Nagroda Promocyjna Siemensa premiuje wybitne prace doktorskie lub habilitacyjne. Z kolei w rywalizacji o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów studiów I i II stopnia przyznawane są nagrody w dwóch obszarach – automatyki i robotyki oraz elektrotechniki.

- Politechnika Warszawska przyznaje Nagrodę Naukową Siemensa, przez co bezpośrednio wpływa na podniesienie poziomu polskiej nauki i myśli technicznej. W ramach 25 edycji konkursów, które zorganizowaliśmy do tej pory, wyróżniliśmy szczególnie utalentowanych i kreatywnych inżynierów oraz studentów. Wsparcie ich pracy przyczyniło się do rozwoju dorobku naukowego i modernizacji polskiej gospodarki, co stanowi najlepszy dowód korzyści wynikających ze współpracy środowiska akademickiego i biznesu – podkreśla prof. Mariusz Malinowski, prorektor ds. nauki Politechniki Warszawskiej.

Wartość przyznawanej Nagrody Badawczej wynosi 40 000 zł, a Nagrody Promocyjnej
30 000 zł (Nagroda Promocyjna może zostać podzielona pomiędzy dwa zwycięskie projekty).

Tematyka prac i projektów zgłaszanych do konkursu o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych powinna być związana z obszarami aktywności biznesowej Siemens AG, w szczególności takimi jak:

  • zarządzanie w przemyśle (w tym technologie dla przemysłu 4.0 – digitalizacja, wykorzystanie systemu MindSphere, technologie chmurowe, Internet Rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI), digital twin, 5G);
  • elektrotechnika (w tym mikrosieci elektroenergetyczne, magazynowanie energii, elektromobilność, przetwarzanie i analiza danych w mikrosieciach, efektywność energetyczna obiektów budowlanych, automatyka elektroenergetyczna i budynkowa, a także aktywności Siemensa związane ze Smart City);
  • transport szynowy oraz zarządzanie i sterowanie ruchem.

Ponadto do konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych powiązanych z głównymi dziedzinami konkursowymi.

W ramach konkursu dla absolwentów studiów I i II stopnia nagrodzone zostaną prace dyplomowe z następujących obszarów automatyki i robotyki oraz elektrotechniki:

  • budowa lub zastosowanie urządzeń sterujących, sensorycznych, wykonawczych i systemów wizualizacji automatyki i robotyki;
  • sieci i mikrosieci elektroenergetyczne, magazynowanie energii, elektromobilność, przetwarzanie i analiza danych w mikrosieciach oraz w obszarze efektywności energetycznej obiektów budowlanych, automatyka elektroenergetyczna oraz budynkowa i aktywności w zakresie Smart City firmy Siemens.

Nagrody w każdej kategorii wynoszą:
I nagroda – 10 000 zł
II nagroda – 5 000 złotych
III nagroda – 3 000 złotych.

Zgłoszenia do wszystkich kategorii 26. edycji Nagrody Naukowej Siemensa przyjmowane są do 30 czerwca 2021 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na jesień 2021 r.

Szczegóły dotyczące zasad konkursu, regulamin oraz informacje o nagrodach dostępne są na stronie: www.pw.edu.pl/siemens.


Choć dokumentacja opisująca przedmiot umów dotyczących realizacji inwestycji energetycznych jest zwykle bardzo obszerna, to jednak w większości przypadków konieczne okazuje się wykonanie szeregu prac dodatkowych lub zamiennych, niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania. Konieczność ich wykonania wiąże się natomiast z poniesieniem dodatkowych kosztów przez wykonawcę oraz często skutkuje wydłużeniem realizacji umowy, co również samo w sobie generuje dodatkowe koszty po stronie wykonawcy.

W naszym webinarium odpowiemy na następujące pytania:
Jakie roszczenia przysługują wykonawcy w związku z koniecznością wykonywania robót dodatkowych i zamiennych? 
• Jakie roszczenia finansowe przysługują wykonawcy w związku z koniecznością realizacji umowy w czasie przedłużonym? 
• Czy wykonawca jest uprawniony do sądowego dochodzenia przedłużenia czasu na ukończenie inwestycji? 
• W jaki sposób wykonawca może dochodzić swych roszczeń wobec zamawiającego? 
• Jak należy się przygotować do sporu z zamawiającym, tj. o czym należy pamiętać już na etapie realizacji umowy?

Webinarium skierowane jest do:
• Kadry zarządzającej,
• Dyrektorów kontraktów i projektów,
• Prawników wewnętrznych,
• Claim managerów.
• Firm wykonujących modernizacje, dostawy oraz usługi w energetyce i ciepłownictwie.

Po webinarium każdy uczestnik otrzyma pakiet materiałów i certyfikat uczestnictwa. 

Koszt: 149 zł

W cenie uczestnictwa:
- dostęp do webinarium w czasie rzeczywistym z możliwością komentowania i zadawania pytań na czacie,
- dostęp do specjalnie przygotowanych materiałów,
- certyfikat potwierdzający udział w webinarium.

 

Zapraszamy do rejestracji:
Zapisz sięEnergy Industry Mixer to międzynarodowe spotkanie networkingowe oparte na strukturze spersonalizowanych spotkań biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami, głównie przemysłowymi, które odbędzie się 8 czerwca 2021 r. w formie „Digital Edition”.

Organizatorem wydarzenia jest spółka Bosetti Global Consulting, współorganizatorami będą: Confindustria Polonia, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Energemini Polska Sp. z o.o.

Uczestnikami drugiej edycji wydarzenia będą firmy przemysłowe działające w różnych branżach m.in. AGD, motoryzacja, mechaniczna itp., które na podstawie spersonalizowanego programu spotkań B2B w formule „speed meeting” będą miały okazję porozmawiać z ekspertami w automatyzacji, przemyśle 4.0, technologiach uzupełniających lub zastępujących tradycyjne źródła energii elektrycznej. W trakcie spotkań B2B przewidzianych w ramach wydarzenia, uczestniczące firmy przemysłowe będą miały okazję porozmawiać z ekspertami w automatyzacji, robotyce, przemyśle 4.0, technologiach uzupełniających lub zastępujących tradycyjne źródła energii elektrycznej, optymalizacji zużycia energii elektrycznej w procesach produkcyjnych; management energetyczny, zakup „zielonej” energii oraz planowanie oszczędności; systemach magazynowania energii elektrycznej.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji: https://energymixer.eu/pl/energymixer-pl/formularz-rejestracyjny-a/

Program


Używamy technologii, takich jak pliki cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych i marketingowych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki, można samodzielnie zarządzać plikami cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.