w imieniu Zarządu zapraszam Panią / Pana do wzięcia udziału w XXVIII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, zwołanym na mocy uchwały Zarządu w nowym terminie na dzień 3 września 2020 roku (czwartek) na godz. 13:00.

Miejscem Walnego Zgromadzenia będzie sala konferencyjna nr 2 na parterze budynku biurowego Ch8 przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie.

W przypadku braku kworum został ustalony II termin XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego w tym samym miejscu na dzień 3 września 2020 roku na godz. 13:15.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 16 pkt 5 Statutu IGEOS wszystkie materiały będą dostępne na stronie internetowej Izby pod adresem www.igeos.pl (komunikat na stronie startowej) najpóźniej na 7 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, po wpisaniu hasła podanego w zawiadomieniach.

Przypominam, że zgodnie z § 15 pkt 3 Statutu IGEOS Członkowie Izby biorą udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście, za pośrednictwem swoich organów lub przez pełnomocnika. W związku z powyższym prosimy, aby osoba, która w Państwa imieniu będzie brała udział w Walnym Zgromadzeniu, posiadała stosowne pisemne pełnomocnictwo wraz z odpisem z właściwego rejestru, z którego wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu Spółki.

IGEOS dopełni wszelkich wymogów sanitarnych związanych z obecną sytuacją pandemii, i z tego względu prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 28.08.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Pilch
Dyrektor Generalny
Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

Miejsce:

Sala konferencyjne nr 2 (parter)
Budynek Ch8
ul.Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

Bliższych informacji udziela:

Mariola Sadowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


tel. 22 102 22 10


TARGI zostały ODMROŻONE

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 maja 2020 r., od 6 czerwca ponownie można organizować wydarzenia targowe, kongresy, seminaria i konferencje przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich środków ostrożności zgodnych z wytycznymi GIS.

Targi ENERGETAB odbędą się w dniach od 15 do 17 września 2020, chociaż nieco inne ale na pewno bezpieczne i udane.

ENERGETAB to największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego. Jest to zarazem jedno z najważniejszych spotkań czołowych przedstawicieli sektora elektroenergetycznego. Teren targów obejmuje ponad 35 tys. m2 powierzchni ekspozycyjnej, zarówno w hali wielofunkcyjnej, jak i w pawilonach namiotowych oraz terenach otwartych, na których wystawcy mają możliwość ekspozycji wielkogabarytowych i ciężkich eksponatów.

Targom towarzyszyć będą konferencje, seminaria i prezentacje wystawców - zatem jest to także doskonałe forum dla rozmów o aktualnych kierunkach rozwoju branży oraz wdrażanych innowacjach.

Targi ENERGETAB to doskonała okazja do nawiązania kontaktów biznesowych między wystawcami a projektantami, dostawcami usług i czołowymi przedstawicielami przedsiębiorstw energetycznych – zarówno z Polski jak i z zagranicy. Tradycyjnie już podczas targów odbędzie się konkurs nagradzający prestiżowymi medalami i pucharami „szczególnie wyróżniające się produkty” zgłoszone przez wystawców.

Z satysfakcją informujemy, że targi ENERGETAB 2020 objął swoim Honorowym Patronatem Michał Kurtyka – Minister Klimatu. Nadto Puchar Ministra Klimatu stanowić będzie najwyższe wyróżnienie w konkursie „na szczególnie wyróżniający się produkt” prezentowany na targach.

Ubiegłoroczne targi ENERGETAB cieszyły się licznym udziałem zwiedzających dla których swoje produkty zaprezentowało 726 wystawców nie tylko z Polski, ale i 25 krajów Europy, Azji i USA.

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym Biurem Targowym oraz na stronę http://energetab.pl/


ENERGETAB to największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego. Jest to zarazem jedno z najważniejszych spotkań czołowych przedstawicieli sektora elektroenergetycznego. Teren targów obejmuje ponad 35 tys. m2 powierzchni ekspozycyjnej, zarówno w hali wielofunkcyjnej, jak i w pawilonach namiotowych oraz terenach otwartych, na których wystawcy mają możliwość ekspozycji wielkogabarytowych i ciężkich eksponatów.

Targom towarzyszyć będą konferencje, seminaria i prezentacje wystawców - zatem jest to także doskonałe forum dla rozmów o aktualnych kierunkach rozwoju branży oraz wdrażanych innowacjach.

Targi ENERGETAB to doskonała okazja do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych między wystawcami a projektantami, dostawcami usług  i czołowymi przedstawicielami przedsiębiorstw energetycznych – zarówno z Polski jak  i z zagranicy. Tradycyjnie już podczas targów odbędzie się konkurs nagradzający prestiżowymi medalami i pucharami „szczególnie wyróżniające się produkty” zgłoszone przez wystawców.

Ubiegłoroczne targi ENERGETAB cieszyły się licznym udziałem zwiedzających dla których swoje produkty zaprezentowało 726 wystawców nie tylko z Polski, ale i 25 krajów Europy, Azji i USA.


                Ankieta

Ankieta została przeprowadzona w miesiącach: marzec i kwiecień 2020 r., od momentu kiedy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan pandemii COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

W ankiecie udział wzięło 50% firm członkowskich. 

W 80% były to firmy zatrudniające powyżej 50 pracowników, w tym połowa zatrudniająca powyżej 250 pracowników czyli duże przedsiębiorstwa i koncerny. Małe i mikroprzedsiębiorstwa stanowiły 20% respondentów.

Trzy czwarte firm, które udzieliły odpowiedzi stanowili dostawcy rozwiązań i usług dla sektora energetycznego, czyli firmy z zaplecza sektora, 10% to producenci energii elektrycznej a pozostałe firmy reprezentowały dział consultingowy.

Wśród tych firm ponad 80% działa na rynkach zagranicznych, w tym 66% na rynku polskim i zagranicznym, pozostałe niespełna 20% opiera swoje działania wyłącznie na rynku polskim.

Niemalże wszyscy badani twierdzą, że obecna pandemia koronawirusa przyniesie same negatywne skutki dla ich działalności, nieliczny procent widzi niewielkie korzyści z zaistniałej sytuacji – są to głównie firmy consultingowe.

80% firm ocenia sytuację jako negatywną, a 20 % uważa, że sytuacja ma neutralny lub lekko pozytywny wpływ na działanie przedsiębiorstwa.

W tej samej proporcji głosów przedstawiciele firm członkowskich upatrują końca kryzysu koronawirusa: 80% postrzega koniec pandemii w tym roku, 20% w roku przyszłym.

Zdecydowanie większa część przedsiębiorców (blisko 80%) martwi się płynnością finansową firmy, pozyskaniem zamówień oraz przerwaniem produkcji danych dóbr.

Do problemów, jakie przyniesie pandemia, przedsiębiorcy zaliczają również koszty pracy, regulacje prawne i nieobecność pracowników spowodowana zwolnieniami lekarskimi, kwarantanną i opieką nad dziećmi.

W związku z tym trzy czwarte firm przewiduje mniejszy dochód o 30% lub więcej w 2020 r. (w tym jedna czwarta firm wycenia spadek dochodu o więcej niż 50%). Tylko nieliczni przewidują wzrost dochodu.

Co więcej, w porównaniu z I kwartałem 2019 r., połowa przedsiębiorców oceniła, iż sytuacja związana z pandemią koronawirusa w większym stopniu przyczyniła się do spadku przychodów i zamówień niż jakakolwiek inny czynnik.

60% respondentów przewiduje przerwanie działalności gospodarczej. Pozostała część nie wie jakich skutków może się spodziewać. W tak niepewnych warunkach biznesowych połowa badanych przedsiębiorców wstrzymuje się z inwestycjami do czasu ustabilizowania się sytuacji gospodarczej, a jedna piąta obniża je znacznie.

Co za tym idzie, znaczna większość firm reorganizuje budżety i uszczupla wydatkowanie środków pieniężnych w szczególności na reklamę i marketing, uczestnictwo w przyszłych szkoleniach i konferencjach oraz ogranicza koszty stałe.

Za najbardziej negatywne efekty pandemii koronawirusa, jakie zadziały się do tej pory w działalności firm, uznano nieobecność pracowników oraz brak dostaw komponentów do produkcji i problemy z nabyciem środków do zabezpieczeń sanitarnych. Prawie 90% ankietowanych wprowadziło kryzysowy program swojej organizacji.

W jednej piątej firm niemalże wszyscy pracownicy zostali oddelegowani do pracy zdalnej. W połowie badanych przedsiębiorstw odsetek odesłanych do pracy on-line jest mniejszy niż 50. Tylko 5% respondentów uznało, iż nie ma takiej możliwości.

Co ważne dla pracowników, 40% firm deklaruje, iż nie przewiduje zmniejszenia wynagrodzeń. Jednak 35% przedsiębiorców takich działań już dokonało, natomiast 20% zastanawia się jakie kroki podjąć w tym aspekcie.

Niemalże wszyscy ankietowani uważają, że rząd powinien wprowadzić programy pomocowe dla firm, pojedyncze głosy wskazują na to, że rynek ustabilizuje się sam, bądź są całkowicie neutralni.

60% ankietowanych wskazuje na ujemny PKB Polski w 2020 (-1% i mniej), pozostali wskazują brak wzrostu PKB lub optymistycznie wzrost jedno-, dwuprocentowy.

          

Ponad połowa badanych twierdzi, że konsumpcja energii będzie wynosiła 160 TWh, ale blisko 1/3 uważa nie osiągnie poziomu 150 TWh

Niemalże po równo ułożyły się głosy co do ceny energii – po blisko jednej trzeciej respondentów uważa, że średnia cena wyniesie kolejno 180, 220, 240 zł/MWh zaś 15 % uważa, że cena wyniesie maksymalnie 160 PLN/MWh

 

35% respondentów  szacuje cenę uprawnień do emisji na poziomie 15 Eur/t, 32% na poziomie 20 Eur/tonę. 1/5 opowiada się, że minimalna stawka wyniesie więcej niż 25 euro za tonę a 1/8 iż mniej niż 10 Eur/t.

 

Na odpowiedź jaka będzie cena węgla ARA (wrzesień 2020) ($ / ton) respondenci odpowiedzieli:

           

Niemalże 60% badanych uważa, że bezpośrednia wartość dla sektora energetycznego powinna wynosić pomiędzy 5-10 mld. zł. Co piąty ankietowany wyraża opinię, iż inne sektory bardziej potrzebują pomocy.

Na koniec zapytaliśmy również, kto powinien koordynować pomoc dla sektora energetyki. 25% wskazało na Ministerstwo Rozwoju, 15% Ministerstwo Aktywów Państwowych a 10% Ministerstwo Klimatu. Pozostała część nie miała zdania.

Odpowiedzi procentowe na każde pytanie znajdują się  tutaj


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE W ENERGETYCE – DOBRE PRAKTYKI

Katalog Dobrych Praktyk - KDP


Używamy technologii, takich jak pliki cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych i marketingowych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki, można samodzielnie zarządzać plikami cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.