Rozpoczął się nabór zgłoszeń do 26. edycji Nagrody Naukowej Siemensa, konkursu organizowanego przez firmę Siemens Polska wspólnie z Politechniką Warszawską. Do wygrania są nagrody pieniężne o łącznej wartości ponad 100 tys. złotych. Dodatkowo przewidziane jest doposażenie laboratoriów ośrodków akademickich, z których wywodzą się zwycięzcy Nagrody Naukowej Siemensa.

W trzech konkursach o Nagrodę Siemensa rywalizują naukowcy i zespoły badawcze oraz absolwenci studiów I i II stopnia. Zwycięskie projekty są wyłaniane przez eksperckie jury, które wybiera zgłoszenia o największym potencjale rozwoju naukowego i inżynieryjnego, odpowiadające na aktualne potrzeby rynku i gospodarki.

- Od ponad 25 lat wspieramy najbardziej utalentowanych naukowców i studentów, których kompetencje i kariery mogą rozwijać się m.in. dzięki wsparciu finansowemu Siemensa. Trwająca już ponad ćwierć wieku współpraca firmy z polskimi uczelniami przynosi korzyści zarówno wybitnym naukowcom i studentom, jak i ich macierzystym ośrodkom akademickim. Oprócz wsparcia finansowego najlepszych projektów oraz nowoczesnego wyposażenia laboratoriów, zwycięzcy mogą liczyć na zaangażowanie praktyków z Siemensa uczestniczących w procesie kształcenia przyszłych inżynierów. Nagroda promująca rozwój nauki i innowacyjności ma szczególne znaczenie dziś, w czasach gwałtownie przyspieszającej transformacji gospodarki w kierunku przemysłu 4.0 i powszechnej digitalizacji – wyjaśnia prezeska Siemens Polska, Dominika Bettman.

W głównym konkursie wyłaniani są laureaci dwóch nagród. Nagroda Badawcza Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych przyznawana jest za szczególnie wartościowe wyniki badań naukowych, możliwe do zastosowania w praktyce. Nagroda Promocyjna Siemensa premiuje wybitne prace doktorskie lub habilitacyjne. Z kolei w rywalizacji o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów studiów I i II stopnia przyznawane są nagrody w dwóch obszarach – automatyki i robotyki oraz elektrotechniki.

- Politechnika Warszawska przyznaje Nagrodę Naukową Siemensa, przez co bezpośrednio wpływa na podniesienie poziomu polskiej nauki i myśli technicznej. W ramach 25 edycji konkursów, które zorganizowaliśmy do tej pory, wyróżniliśmy szczególnie utalentowanych i kreatywnych inżynierów oraz studentów. Wsparcie ich pracy przyczyniło się do rozwoju dorobku naukowego i modernizacji polskiej gospodarki, co stanowi najlepszy dowód korzyści wynikających ze współpracy środowiska akademickiego i biznesu – podkreśla prof. Mariusz Malinowski, prorektor ds. nauki Politechniki Warszawskiej.

Wartość przyznawanej Nagrody Badawczej wynosi 40 000 zł, a Nagrody Promocyjnej
30 000 zł (Nagroda Promocyjna może zostać podzielona pomiędzy dwa zwycięskie projekty).

Tematyka prac i projektów zgłaszanych do konkursu o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych powinna być związana z obszarami aktywności biznesowej Siemens AG, w szczególności takimi jak:

  • zarządzanie w przemyśle (w tym technologie dla przemysłu 4.0 – digitalizacja, wykorzystanie systemu MindSphere, technologie chmurowe, Internet Rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI), digital twin, 5G);
  • elektrotechnika (w tym mikrosieci elektroenergetyczne, magazynowanie energii, elektromobilność, przetwarzanie i analiza danych w mikrosieciach, efektywność energetyczna obiektów budowlanych, automatyka elektroenergetyczna i budynkowa, a także aktywności Siemensa związane ze Smart City);
  • transport szynowy oraz zarządzanie i sterowanie ruchem.

Ponadto do konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych powiązanych z głównymi dziedzinami konkursowymi.

W ramach konkursu dla absolwentów studiów I i II stopnia nagrodzone zostaną prace dyplomowe z następujących obszarów automatyki i robotyki oraz elektrotechniki:

  • budowa lub zastosowanie urządzeń sterujących, sensorycznych, wykonawczych i systemów wizualizacji automatyki i robotyki;
  • sieci i mikrosieci elektroenergetyczne, magazynowanie energii, elektromobilność, przetwarzanie i analiza danych w mikrosieciach oraz w obszarze efektywności energetycznej obiektów budowlanych, automatyka elektroenergetyczna oraz budynkowa i aktywności w zakresie Smart City firmy Siemens.

Nagrody w każdej kategorii wynoszą:
I nagroda – 10 000 zł
II nagroda – 5 000 złotych
III nagroda – 3 000 złotych.

Zgłoszenia do wszystkich kategorii 26. edycji Nagrody Naukowej Siemensa przyjmowane są do 30 czerwca 2021 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na jesień 2021 r.

Szczegóły dotyczące zasad konkursu, regulamin oraz informacje o nagrodach dostępne są na stronie: www.pw.edu.pl/siemens.


Choć dokumentacja opisująca przedmiot umów dotyczących realizacji inwestycji energetycznych jest zwykle bardzo obszerna, to jednak w większości przypadków konieczne okazuje się wykonanie szeregu prac dodatkowych lub zamiennych, niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania. Konieczność ich wykonania wiąże się natomiast z poniesieniem dodatkowych kosztów przez wykonawcę oraz często skutkuje wydłużeniem realizacji umowy, co również samo w sobie generuje dodatkowe koszty po stronie wykonawcy.

W naszym webinarium odpowiemy na następujące pytania:
Jakie roszczenia przysługują wykonawcy w związku z koniecznością wykonywania robót dodatkowych i zamiennych? 
• Jakie roszczenia finansowe przysługują wykonawcy w związku z koniecznością realizacji umowy w czasie przedłużonym? 
• Czy wykonawca jest uprawniony do sądowego dochodzenia przedłużenia czasu na ukończenie inwestycji? 
• W jaki sposób wykonawca może dochodzić swych roszczeń wobec zamawiającego? 
• Jak należy się przygotować do sporu z zamawiającym, tj. o czym należy pamiętać już na etapie realizacji umowy?

Webinarium skierowane jest do:
• Kadry zarządzającej,
• Dyrektorów kontraktów i projektów,
• Prawników wewnętrznych,
• Claim managerów.
• Firm wykonujących modernizacje, dostawy oraz usługi w energetyce i ciepłownictwie.

Po webinarium każdy uczestnik otrzyma pakiet materiałów i certyfikat uczestnictwa. 

Koszt: 149 zł

W cenie uczestnictwa:
- dostęp do webinarium w czasie rzeczywistym z możliwością komentowania i zadawania pytań na czacie,
- dostęp do specjalnie przygotowanych materiałów,
- certyfikat potwierdzający udział w webinarium.

 

Zapraszamy do rejestracji:
Zapisz sięEnergy Industry Mixer to międzynarodowe spotkanie networkingowe oparte na strukturze spersonalizowanych spotkań biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami, głównie przemysłowymi, które odbędzie się 8 czerwca 2021 r. w formie „Digital Edition”.

Organizatorem wydarzenia jest spółka Bosetti Global Consulting, współorganizatorami będą: Confindustria Polonia, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Energemini Polska Sp. z o.o.

Uczestnikami drugiej edycji wydarzenia będą firmy przemysłowe działające w różnych branżach m.in. AGD, motoryzacja, mechaniczna itp., które na podstawie spersonalizowanego programu spotkań B2B w formule „speed meeting” będą miały okazję porozmawiać z ekspertami w automatyzacji, przemyśle 4.0, technologiach uzupełniających lub zastępujących tradycyjne źródła energii elektrycznej. W trakcie spotkań B2B przewidzianych w ramach wydarzenia, uczestniczące firmy przemysłowe będą miały okazję porozmawiać z ekspertami w automatyzacji, robotyce, przemyśle 4.0, technologiach uzupełniających lub zastępujących tradycyjne źródła energii elektrycznej, optymalizacji zużycia energii elektrycznej w procesach produkcyjnych; management energetyczny, zakup „zielonej” energii oraz planowanie oszczędności; systemach magazynowania energii elektrycznej.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji: https://energymixer.eu/pl/energymixer-pl/formularz-rejestracyjny-a/

Program


Zaproszenie skierowne jest do dystrybutorów, agentów, przedstawicieli handlowych z Europy, Ameryki Południowej, Kanady, Meksyku, Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu zainteresowanych czystymi technologiami, ochroną środowiska, budownictwem, IT

Rejestracja na stronie: https://www.floridaexpo.com/product-categories/

Kliknij po więcej informacji


Relacja z IV Kongresu Innowacji w Energetyce on-line

03.12.2020 r. - studio w Warszawie

 

IV Kongres Innowacji w Energetyce został zorganizowany we współpracy z Partnerem Strategicznym ENERGA S.A.  w ramach realizacji Strategii CSR Grupy ENERGA.

                                                          

Partnerzy i Patroni Kongresu

 

 

 

W dniu 3.12.2020 r. ze studia w Warszawie, odbyła się transmisja „na żywo” czwartej edycji KONGRESU INNOWACJI w ENERGETYCE.

 

Kongres przybrał w tym roku szczególną treść i formułę. Był wyjątkowy, nie tylko ze względu na pandemię koronawirusa, ale przede wszystkim ze względu na wprowadzenie idei „zielonego ładu”, który przyświeca przyszłości energetyki.

Myślą przewodnią Kongresu był „Nowy Świat Energetyczny”.

Kongres skupił się na przemianach przedsiębiorstw z perspektywy zmian wielkich koncernów energetycznych. Same innowacyjne technologie już nie były kluczem kongresu. Była nim zmiana modelu biznesowego, którego następstwem są innowacje.

Punkt ciężkości został przeniesiony na tempo zmian i na to, co zadziało się już i zadzieje w najbliższej przyszłości.

 

Dziękujemy Państwu za tak liczny udział on-line i oglądanie naszej relacji na żywo.

 

Dla tych z Państwa, którym nie udało się zasiąść przed komputerem, zapraszamy na zapis video Kongresu na stronie www.kongresinnowacji.pl

 

Dziękujemy Profesorowi Konradowi Świrskiemu z Politechniki Warszawskiej, który przygotował dla Państwa i poprowadził w duecie z Profesorem Wojciechem Nowakiem z Akademii Górniczo Hutniczej Panel IGEOS: ciekawy i na najwyższym poziomie merytorycznym spektakl panelowy.

 

Był humor i były prezenty!

Kongres rozpoczęło wystąpienie Ireneusza Zyska Sekretarz Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który w imieniu Ministra Michała Kurtyki wprowadził publiczność w zagadnienia aktualnej strategii i polityki energetycznej Państwa.

Obejrzyj wideo relację na https://youtu.be/zk5NoCasfls 

                  

Wstępem do pierwszego Panelu była prezentacja Jarosława Wajera – Partnera, Kierownika Działu Energetyki i Usług Użyteczności Publicznej firmy Ernst&Young, który omówił wpływ polityki klimatycznej w zakresie transformacji i strategii firm paliwowo- energetycznych w Europie.

W prezencie mikołajowym Pan Jarosław otrzymał książkę: „Young Power” czyli 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat. Ernst&Young wpisuje się w jej kanon.

Obejrzyj wideo relację na https://youtu.be/2uuMPdXtqUc

 

 

Panel ORLEN otworzył Józef Węgrecki, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PKN Orlen S.A., który przedstawił nowoprzyjętą strategię rozwoju grupy PKN Orlen w zakresie realizacji celów polityki Zielonego Ładu 2050.

Co otrzymał w zamian jako symbol tych zmian?

Wideorelacja na https://youtu.be/qhCdMoNtpa8

 

 

 

Do dalszej części Panelu Profesor Konrad Świrski zaprosił zacnych prelegentów z PKN Orlen: Grzegorza Jóźwiaka, Dyrektora Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych, Arkadiusz Kamińskiego, Eksperta oraz Adama Czyżewskiego, głównego ekonomistę.

Paneliści omówili, nie tylko gospodarkę wodorową, ale również gospodarkę obiegu zamkniętego i przyszłą strategię Koncernu pod kątem finansów.

Po każdym z wystąpień publiczność miała okazję wypowiedzieć się, w elektronicznych ankietach, czy zgadza się z mówcami lub jakie inne rozwiązania wybiera.

Ta forma interaktywności sprawdza się od pierwszej edycji Kongresu.

Wideorelacja na https://youtu.be/qhCdMoNtpa8

 

 

 

Do każdej edycji Kongresu przemycamy pierwiastek młodej myśli.

Tym razem wybitni i o światowym doświadczeniu specjaliści od Open Data wprowadzili widzów w zagadnienia zarządzania danymi i wyjaśnili jakim potencjałem dysponują firmy posiadając zbiory danych oraz jak ich przetworzenie, analiza oraz odpowiednie narzędzia pozwalają na generowanie znacznie większych zysków.

Panel poprowadził Maciej Lisicki, fizyk i popularyzator nauki, wykładowca UW, a wcześniej Uniwersytetu Cambridge, a jego Gośćmi w panelu byli:

Maria M. Pawłowska, absolwentka Uniwersytetu Cambridge, specjalistka ds. open data i zarządzania nauką, Marta E. Wachowicz, specjalistka ds. komercjalizacji wyników badań naukowych i zarządzania własnością intelektualną oraz Bartosz Rynarzewski, inżynier oprogramowania i danetyk, specjalista ds. baz danych i zarządzania projektami informatycznymi.

Co mówili młodzi eksperci i jakie prezenty otrzymali zobaczysz na https://youtu.be/Ez08WQ07pwk

 

ZIELONO czy CZARNO?

 

O tym, jak zawsze w kontrze, dyskutował duet Profesorski.

Czy Prof. W. Nowak z AGH powinien już pakować szuflę z węglem, czy Prof. K. Świrskiemu z PW nie zabraknie prądu z OZE i będzie przyświecał swoje kolejne dzieła autorskie świeczką?

Wejdź na https://youtu.be/_VL3hCWM65Q i obejrzyj.

 

 

 

Przysłowiową wisienką na torcie był PANEL IGEOS – od lat cieszący się popularnością wśród uczestników.

W krzyżowy ogień pytań Duetu Profesorów zostali wzięci Prezesi i Dyrektorzy firm członkowskich IGEOS, zarówno Wytwórcy, jak i czołowi Dostawcy na rzecz energetyki:

Józef Węgrecki – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych  PKN Orlen

Bartłomiej Mroczek – Z-ca Dyrektora Dep. Zarządzania Strategicznego ENERGA

Grzegorz Należyty – Prezes Zarządu Siemens Energy

Sławomir Żygowski   – Prezes Zarządu GE Power

Jakub Misztal  - Dyrektor w Mitsubishi Power Systems

Krzysztof Figat  – Prezes Zarządu Polimex Mostostal

Janusz Kurpas – Dyrektor Rozwoju Obszaru Przesyłu i Dystrybucji  w Energoprojekcie Katowice

Paneliści w niebanalny sposób i w interaktywnej formie badali oraz przewidywali jaka będzie przyszłość energetyki i co należy zmienić w kontekście Green Dealu?

Dyskusja podzielona była na 3 tury:

  • Innowacje, globalne zmiany i polska przyszłość
  • Innowacje i COVID
  • Nierozwiązane problemy i przyszłość

Jak przebiegł panel i czy królowa jest tylko jedna obejrzyj na https://youtu.be/K48iInyWa1I 

 

 

 

Dziękujemy Partnerom i Patronom za zaufanie.

 

Jednocześnie informujemy Państwa, iż niestety tegoroczne spotkanie wigilijno-noworoczne, z powodu pandemii koronawirusa, nie odbędzie się.

Jak co roku, w okresie świątecznym, wspieramy akcje charytatywne.

W tym roku dołożyliśmy cegiełkę do dzieła „Kup choinkę-wesprzyj dzieciaki”, której środki ze sprzedaży ręcznie robionych i zdobionych choinek z szyszek, zostaną przeznaczone dla Centrum Zdrowia Dziecka na transplantacje i inne dziecięce zabiegi chirurgiczne.

 

 

Zapraszamy za rok na V edycję Kongresu!

 

 

 

Oprawa graficzna i techniczna  

 

 

 

 

 

 

 

                          


Używamy technologii, takich jak pliki cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych i marketingowych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki, można samodzielnie zarządzać plikami cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.