Seminarium 2018


Organizowane imprezy

Szczyt jesienno - zimowy Seminarium dla dyżurnych inżynierów ruchu i dyspozytorów

uż po raz XVI Izba Gospodarcza Energetykii Ochrony Środowiska wraz z PSE S.A.organizują konferencję pt."szczyt jesienno-zimowy - szkolenie dyspozytorów w spółkach dystrybucyjnych i dyżurnych inżynierów ruchu  w elektrowniach i elektrociepłowniach".

Konferencja odbędzie sięw dniach 30 listopada - 1 grudnia 2017 r w Konstancinie - Jeziornie w siedzibie PSE oraz wHotelu BOSS  przy ul. Żwanowieckiej 20 w Warszawie. Do udziału zapraszamy pracowników firmy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego i współpracę  z  PSE S.A.

Celem spotkania będzie ocena pracy KSE w szczycie 2016/2017, przeanalizowanie i podsumowanie tegorocznych zakłóceń i problemów, w szczególności spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi w rejonie kujawsko-pomorskim oraz wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami KSE (przedstawiciele elektrowni, elektrociepłowni i operatorów systemu dystrybucyjnego) oraz szerzenie wiedzy o ochronie przed awariami.

Konferencja będzie dobrą szansą pozyskania najnowszej wiedzy od najlepszych w Polsce fachowców oraz źródłem informacji o przyszłościowych technologiach. Załączamy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy, który po wypełnieniu prosimy odesłać do dnia 24 listopada 2017 r.

Dodatkowe informacje

Miejsce konferencji:

  • Konstancin - Jeziorna
  • ul. Warszawska 165 / Hotel BOSS
  • ul Żwanowiecka 20, Warszawa

Bliższych informacji udziela:

Monika Silva (IGEiOŚ)
Telefon: 22 / 621 35 29
email: m.silva@igeos.pl

Formularz zgłoszenia

Program