Aby zostać członkiem IGEiOŚ należy wypełnić deklarację:

Deklaracja członkostwa w pliku pdf

Deklarację prosimy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
ul. Krucza 6/14,
00-950 Warszawa
Tel. 22 / 621 65 72, 621 35 29
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • zapoznać się ze Statutem Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska
  • wypełnić i wysłać deklarację przystąpienia do Izby
  • dokonać wpłaty wpisowego (w wysokości 600 zł) i składki członkowskiej za cały pierwszy rok w wysokości uzależnionej od stanu zatrudnienia

Wpłat wpisowego i składki należy dokonywać na konto Izby:

Volkswagen Bank Polska S.A.
Nr konta 44 21 30 0004 2001 0279 1192 0001

Decyzję o przyjęciu nowego członka podejmuje Zarząd Izby na posiedzeniu na które zapraszany jest przedstawiciel firmy kandydującej i po otrzymaniu deklaracji i potwierdzeniu wpłaty składki.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie +48 22 / 621 65 72 lub e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady naliczania składki członkowskiej IGEOŚ

Sposób naliczania kwartalnych składek członkowskich zależy od ilości zatrudnionych osób w danej firmie. Wysokość składek członkowskich określa Załącznik nr 3 do uchwały nr 12 XVII Walnego Zgromadzenia z dnia 17.06.2009r. Podana wysokość składek obowiązuje od dnia 01.01.2010 r.

Liczba osób zatrudnionych Wysokość składki kwartalnej (zł)
Do 50 500 zł
51 - 200 750 zł
201 - 500 1500 zł
501 - 750 2250 zł
750 - 1000 3500 zł
powyżej 1000 4500 zł

Istnieje możliwość zapłacenia składki jednorazowo za cały rok lub rozłożenia jej na raty. Nieuregulowanie należności za dany rok powoduje przesłanie upomnienia. Dalsze niepłacenie zgodnie ze Statutem Izby skutkuje wystosowaniem przez Biuro Izby wniosku do Zarządu IGEOŚ o skreślenie danej firmy z listy członków Izby.