# Tytuł Data
1 kłódka Konferencja pt "Inwestycje w energetyce gazowej - kontrakt na nowy blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Żerań" 9 listopada 2017
2 Jubileusz 25-lecia IGEiOŚ i I Kongres Innowacji w Energetyce 26 Października
3 kłódka Konferencja "Planowane i realizowane zadania inwestycyjne w konsekwencji przyjętych strategii rozwoju Koncernów Energetycznych" 28-29 września 2017
4 kłódka Warsztaty dla członków IGEiOŚ z dofinansowań projektów energetycznych ze Środków krajowych i UE - "Partnerstwo Innowacyjne dla Energetyki" 22 czerwca 2017
5 VIII Mistrzostwa Polski w piłce nożnej branży energetycznej i konstrukcji stalowych 27 maja 2017
6 kłódka XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska 16 maja 2017
7 kłódka Warsztaty dla Członków nt dofinansowań projektów energetycznych z funduszy krajowych i unijnych 11 kwietnia 2017
8 kłódka Konferencja "Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych - istotne zmiany i praktyczne zastosowanie przepisów w sektorze energetycznym" 21 marca 2017
9 Konferencja "DUO-BIO - Niskoemisyjne innowacyjne technologie rekonstrukcji elektrowni węglowych z blokami o mocy 200 MW" 6 grudnia 2016
10 kłódka Szczyt jesienno - zimowy szkolenie "Dyspozytorów" w spółkach dystrybucyjnych i "Dyzurnych inzynierów ruchu" w elektrowniach i elektrociepłowniach 1-2 grudnia
11 XIII Konferencja „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec - doświadczenia i perspektywy” 18 listopada 2016
12 kłódka "Przetargi w PGE GiEK S.A. - partnerstwo stron, regulaminy i procedury przetargowe" 3-4 listopada 2016
13 kłódka Konferencja "Postęp inwestycji w Elektrowni Opole - budowa dwóch bloków 900 MW i nowa rola General Electric" 27-28 października 2016
14 kłódka XXIV Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska 9 czerwca 2016
15 VII Mistrzostwa Polski w piłce nożnej branży energetycznej oraz konstrukcji stalowych 4 czerwca 2016
16 kłódka Konferencja „Szczyt Klimatyczny w Paryżu 2015 (COP21) - wyzwanie dla Europy i Polski” 2 marca 2016
17 kłódka Szkolenie zawodowe - Energetyka - podstawy wiedzy" w PGE S.A. 3 - 4 grudnia 2015
18 kłódka Konferencja - "Przyjazne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw podejście do zamówień publicznych czyli Katalog Dobrych Praktyk w Zamówieniach w energetyce" 1 grudnia 2015 r.
19 kłódka Konferencja z okazji 65. jubileuszowej rocznicy Służb Dyspozytorskich w Polsce. 22-23 października 2015 r.
20 kłódka Konferencja "Wysokosprawne technologie produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na przykładzie ciepłownienia bloków 200 MW w ENERGA Elektrownie Ostrołęka" 24 - 25 września 2015 r.